Samarbetsavtal med Timrå kommun

Samarbetsavtal

Vi har sedan våren 2017 ett samarbetsavtal med Timrå kommun inom landsbygdsutveckling. Avtalet innebär att Timrå Bygderåd skall enligt avtalet ha:

1.  Styrgruppsmöten inom landsbygdsutvecklingen med näringslivskontoret

2. Avsätta tid som remissinstans inom landsbygdsfrågor

3. Agera som landsbygdens språkrör gentemot kommunen

4. Stöd vid utveckling av lokala grupper

5. Ställa upp som projektägare för projekt som bedöms viktiga och som annars saknar projektägare.

Målgruppen är alla föreningar och företag som engagerar sig i landsbygdsutveckling och familjeägda små besöksnäringsföretag på landsbygden som vi fått ett särskilt ansvar för nätverksmässigt.

Det här innebär att vi kommer att hålla  nätverksträffar vår och höst med inriktning på både landsbygdsutveckling och småskalig besöksnäring. Vill du bli kallad till dessa möten, anmäl dig antingen via facebook eller via formuläret under fliken ”Kontakt”.

 

Planeringshjulet