Projekt

Föreningen genomfört två projekt inom Leader Mittland Plus, Lokala favoriter och Mobil samåkning.

Mobil samåkning
Projektet omfattade Tynderö, Hässjö och Ljustorp och vi fick genom Leader Mittland Plus stödbeslut i början av april 2017. Projektet startade i september 2017 och de första lokala mötena hölls i oktober.
Länk till information från konceptägaren  Mobil samåkning Sverige.

Projektet fick tyvärr inte det gensvar vi önskade. Idag är projektet avslutat. Projektet har förhoppningsvis sått ett frö till nytänkande vad gäller förändrat resebeteende på landsbygden men även en viktig lärdom att projekt med beteendeförändring är en fråga på sikt.

Länk till Mittland Plus information om projektet.
Länk till vår FB-sida för projektet
Broschyr med information om projektet

Beslutad projektplan
Slutrapport:

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+farg       Leader+farg

Bygdens saluhall
Projektet har etablerat ”Bygdens saluhall” i Birsta, under plattformen Local Food Nodes. Det innebär att lokala producenter säljer sina produkter via Internet till konsumenter, som sedan hämtar produkterna på bestämd tid och plats en gång i veckan.

Lokala Favoriter
Projektet har pågått under hösten 2016 och fram till våren 2017. Det var en förstudie utifrån Leadermetoden som har undersökt små lokala producenters möjlighet att nå en större marknad och öka deras försäljning genom föreningars och skolklassers försäljning direkt till kund.

Projektansvarig:  David Tengerström.
Länk till Mittland Plus information om projektet.

Beslutad projektplan
Slutrapport

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+farg       Leader+farg

Landsbygdsriksdagen 2018
Landsbygdsriksdagen 2018 genomfördes i Örnsköldsvik 18-20 maj. Inför det stora eventet var det många föreningar som arbetar ideellt för att skapa ett lyckat arrangemang som sätter vårt län på kartan. Inspirationsresor genomfördes till små företag, ideella föreningar, bygdegårdar och andra lokala initiativ för att besökarna skulle få ta del av de bästa exemplen på lokal utveckling som länet har att erbjuda.
Ordförande Agneta Lindén var ansvarig samordnare för planering och genomförande från Medelpad.